• Kategorie
 • Szukaj
 • Utwardzacze

Utwardzacz jest preparatem, który mówiąc najprościej przyspiesza proces wysychania farby, lakieru oraz innych produktów. Sprawia, że powłoka jest odporniejsza na działanie czynników zewnętrznych, czy uszkodzenia. Produkty wymagające utwardzacza, czyli produkty składające się z dwóch komponentów najczęściej oznaczane są jako produkt 2K. Utwardzacz najczęściej stosowany m.in. jest do następujących produktów:

 • podkłady
 • lakiery bezbarwne
 • lakiery, farby akrylowe
 • lakiery poliuretanowe
 • lakiery, farby epoksydowe
 • żywice epoksydowe
 • szpachlówki
 • oleje
 • gumy

Utwardzacz i produkty wymagające utwardzacza po prostu ułatwiają pracę, przyspieszają proces schnięcia i jednocześnie pozwalają ten proces kontrolować. Ważne jest tylko aby dobrać odpowiedni utwardzacz do danego produktu. Najlepiej i najbezpieczniej oczywiście jest stosowanie danego produktu i utwardzacza tego samego producenta. Wtedy informacje o proporcjach i czasach schnięcia będą najbardziej precyzyjne, a efekt końcowy naszej pracy będzie odpowiedni. Mieszanie produktów i utwardzaczy różnych producentów może nie dać efektu jakiego się spodziewamy. Pamiętajmy również o właściwych proporcja produktu do utwardzacza, zgodnie z zaleceniami producenta. Dodanie większej ilości utwardzacza może dać zły efekt, a nasza praca pójdzie na marne.

Jaki utwardzacz zastosować?

Utwardzacze możemy podzielić na:

 • utwardzacz standardowy
 • utwardzacz szybki

Przy doborze odpowiedniego utwardzacza do produktu z którym chcecie pracować musicie przede wszystkim sprawdzić czy producent przewidział zastosowanie utwardzacza standardowego czy szybkiego. Nie każdy produkt ma możliwość zastosowania utwardzacza szybkiego.

Dużą zaletą utwardzacza szybkiego jest szybki czas schnięcia, czyli możemy szybciej zakończyć naszą pracę , ale wadą jest to, że niestety “żywotność” naszej mieszanki jest znacznie krótsza i należy to wziąć pod uwagę podczas naszej pracy. Musimy także wziąć pod uwagę wielkość powierzchni, którą zamierzamy pomalować, tak aby zmieścić się w czasie “życia” naszej mieszanki.

Środki ostrożności pracy z utwardzaczami

Pamiętajmy, że utwardzacze należą do substancji toksycznych i łatwopalnych. Mogą powodować podrażnienia skóry, oczu oraz dróg oddechowych. Pracując z utwardzaczem używaj zawsze odpowiednich okularów i rękawic ochronnych. Przechowuj w miejscach chłodnych z dala od źródeł ciepła i ognia.